Boğaziçi Proficiency İngilizce Hazırlık Kursu

Boğaziçi Üniversitesi’nde, akademik yılın Güz ve Bahar olarak adlandırılan I. ve II. dönemlerinde, öğrencilere dört adet Achievement ve dört adet Quarter olmak üzere toplam sekiz sınav verilir. Bu sayı her dönemde iki adet Achievement ve iki adet Quarter sınavı demektir. Boğaziçi Proficiency İngilizce Hazırlık Kursu sizi tüm sınavlara başarılı şekilde hazırlar.

EN AZ 11 SENE TECRÜBELİ ÖĞRETMENMENLERİMİZLE

Boğaziçi Proficiency Sınavı Yapısı Nasıldır?

Achievement sınav günlerinde, sınav dışındaki saatlerde dersler devam eder. Quarter sınav süreleri uzun olduğu için sınav günü ders yapılmaz. Sınav içerikleri, saatleri ve yerleri hakkındaki bilgiler sınav tarihi yaklaştığında öğretim elemanları tarafından öğrencilere bildirilir. Ayrıca sınav tarihleri ile ilgili dönemlik duyurular, sınıf panolarında ilan edilir. Sunduğumuz Boğazici Proficiency Kursu ile öğrencilerin zaman kaybetmeden hazırlık atlamalarını sağlıyoruz.

Tüm programların öğrencileri Güz Döneminde 2 Achievement ve 2 Quarter sınavına girerler. Achievement 1 ve 2 sınavlarının her birinin ağırlığı %20; Quarter 1 ve 2 sınavlarının her birinin ağırlığı ise %30 olarak belirlenmiştir. Dönem sonunda Sınav ortalamaları genel ortalamanın %80’ini, Portfolyo notu (PN) da genel not ortalamasının %20’sini oluşturur. Program 2, 3 ve 4 öğrencilerinin bu şekilde hesaplanan not ortalamaları, öğrencilerin kış dönemi BÜYES/BUEPT’ine girip giremeyeceğini belirler. Program 1 öğrencileri kış dönemi sınavına katılamazlar.

Döneminde Program 1, 2 ve 3 öğrencilerinin Dönem ortalamaları Güz Dönemindeki gibi hesaplanır. Achievement 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı %20; Quarter 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı ise %30 olarak belirlenmiştir. Program 4 öğrencileri ise Research Paper olarak adlandırılan bir Araştırma Ödevi hazırlarlar. Bu programdaki öğrencilerin Achievement 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı %14, Quarter 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı da %30 olarak belirlenmiştir. Research Paper notu sınav ortalamasına %12 olarak katılır. Tüm programlarda dönem notu hesaplanırken sınav ortalaması %80, portfolyo notu da %20 olarak alınır. Yıl sonu ortalaması iki dönemin ortalamasıdır.

Program 1 öğrencilerinden Yaz Dönemi’nde ders alanların dönem ortalaması %60 Achievement 5, %40 Portfolyo notu gözönüne alınarak hesaplanır ve yıl sonu ortalamasına katılır. Yıl sonu ortalaması 60 olanlar yaz dönemi BÜYES/BUEPT’ini alır. Yaz dönemi için de Boğazici Proficiency Kursu hizmeti sunmaktayız.

Proficiency Sınav Günü

YADYOK İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT) Eylül, Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında verilir. Üniversitemiz öğrencilerinin, bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, Dinleme, Okuma, ve Yazma bölümlerinden oluşur. Sınav, yaklaşık 3.5 saat sürer. Yazma bölümünden önce 30 dakikalık bir ara verilir. Bu ara süresince sınav binasından çıkılamaz. Sınav binası ve salonunda iki ayrı kimlik kontrolü vardır. Saat 10:00’da başlayan sınav için bina kapısındaki kontrolün uzun sürmesi nedeniyle öğrenciler 09:00′ dan itibaren içeriye alınmaya başlanır.

online proficiency dersi kursu

Online dersinizi planlayın, hazırlıkta zaman kaybetmeyin

TestPrep'in online altyapısı sayesinde size en uygun öğretmenle eşleşin ve derslere hemen başlayın.

online buept hazırlık kursu
Özgür Demirbilek

Boğaziçi Proficiency Öğrencisi

Test Prep'in Online Boğaziçi Proficiency İngilizce Hazırlık Kursları

Boğaziçi Üniversitesi’nin sınav sistemine ve sınav müfredatına hakim, deneyimli öğretmenlerimizin verdiği Boğaziçi PROFICIENCY Özel Ders ile hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmak bizimle çok daha kolay bir hale geliyor. Hazırladığımız eşsiz kaynaklar ile hedefe yönelik ve başarı odaklı eğitim sunmaktayız. Verdiğimiz yoğun ve etkili eğitimle, öğrencilerimiz üniversite hayatının tamamında İngilizce konusunda sıkıntı çekmemektedir. Telafisi çok zor olan bu süreci öğrencilerimiz için zevkli bir hale getiriyoruz ve böylece başarıyı kaçınılmaz bir hale getiriyoruz.

“Sunduğumuz BUEPT Hazırlık Kursları ile öğrencilerin zaman kaybetmeden hazırlık atlamalarını sağlıyoruz. Hazırladığımız Boun Proficiency Grup Dersleri, Boun Proficiency Bireysel Dersler (Boun Proficiency Özel Ders) ve Boun Proficiency Hibrit Dersler ile başarıya giden yolda en uygun programı hazırlıyoruz. Hazırlık geçme sınavları arasında en zor sınavlardan biri olan Boğaziçi Proficiency, disiplinli ve verimli çalışma gerektiren bir sınavdır. Reading, Writing ve Listening Derslerimiz, sizin taleplerinize ve diğer öğrencilerin taleplerine göre yeniden şekillendirilmekte ve en verimli hale getirilmektedir.”

Boğazici Proficiency Kursu Hakkında Detaylı Bilgilendirme

Dilerseniz sınavın tüm bölümlerini içeren komple bir çözüm alabilir ya da sadece ihtiyacınız  olan bölümden ders alabilirsiniz. Sınava en yakın materyallerle hazırlanmış kaynaklarımız, sizin en kısa sürede hazırlık sınavını geçmeniz için tasarlanmıştır.

Boğazici Proficiency Kursu – Reading

Okuduğunu Anlama bölümündeki, tüm sorular metindeki bilgi sırasındadır ve sorulara kısa cevap vermek gerekir. Kısa cevap soru neyi soruyorsa sadece o kısmı yazmak anlamına gelir. Okuma parçasının içinde cevabın bulunduğu cümleyi olduğu gibi tamamen yazmak yanlış cevap vermek anlamına gelir. Bu bölüm, Search Reading ve Careful Reading olarak ikiye ayrılır. Her iki Reading bölümü için de Boğazici Proficiency Kursu sunmaktayız.

  • Search Reading: Bu bölümde öğrencilerin bir metindeki gerekli bilgiyi bulmak için seçici ve hızlı okuyabilme becerilerini sınar. Burada öğrenciler ilk önce soruları okurlar, daha sonra gerekli bilgiyi verilen metin içinde bulurlar. Ortalama 8 – 10 sorudan oluşur. Süre 30 dakikadır.
  • Careful Reading: Bu bölümde öğrencilerden ilk önce verilen metni dikkatle okumaları daha sonra sorulan sorulara cevap vermeleri beklenir. Ortalama 8 – 9 sorudan oluşur. Süre 40 dakikadır.

Boğazici Proficiency Kursu – Listening

Selective Listening ve Careful Listening olarak ikiye ayrılır.

  • Selective Listening: Bu bölümde öğrenciler, öğretim görevlisi tarafından bir kez okunan metne dair sorulan sorulara cevap verirler. Öğrencilere metin okunmaya başlamadan önce, soruları incelemeleri için 3 dakika süre verilir. Arkasından öğretim görevlisi metni okurken öğrenciler sorulan sorulara cevap verirler. Soru sayısı farklılık göstermekle beraber, ortalama 10 soru sorulur. Sınav sonunda öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre tanınır.
  • Careful Listening: Bu bölümde öğrencilerden önceki bölümde olduğu gibi, okunan metne dair ortalama 10 soruya cevap vermeleri istenir. Fakat bu bölümde öğrenciler soruları daha önceden görmezler. İlk olarak metin okunur daha sonra öğrencilerin sorulara cevap vermeleri istenir. Burada öğrencilerin metindeki ana fikirleri not almaları tavsiye edilir. Öğrenciler sınav sorularını almış oldukları notları kullanarak cevaplandırırlar. Bu kısımda öğrencilere verilen süre 15 dakikadır. Her iki Listening bölümü için de Boğazici Proficiency Kursu sunmaktayız.

Boğazici Proficiency Kursu – Writing

Yazılı İfade bölümünde öğrencilerin iki farklı konu üzerine her biri yaklaşık bir sayfa uzunluğunda iki Essay yazmaları gerekir. Essay’lerde öğrencilerin isterlerse verilen yardımcı fikirleri de kullanarak belli bir konu üzerine yazmaları beklenir. Her bir Essay için ayrılan süre 40 dakikadır. Değerlendirme aşamasında; yetkin akademik bir İngilizce ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Tüm Writing çeşitleri için Boğazici Proficiency Kursu hizmetimiz vardır.

6 thoughts on “Boğaziçi Proficiency İngilizce Hazırlık Kursu”

  1. Boğaziçi Üniversitesi’nin durumunu ve sistemini bilen kişilerce verilen eğitim var. Ben sadece eksik olduğum konularda ( hoca tespit etti ilk ders) 10 ders aldım ve hazırlığı geçtim. Son derece başarılılar. Tavsiye ederim.

  2. Hazırlıkta 2. senem olmasına rağmen 13 derste buept sınavını geçmemi sağladığınız için teşekkür ederim. Sayenizde üzerimden büyük bir yük kalktı.

  3. Merhabalar, ben Boğaziçi Üniversitesinde BUEPT i geçemediğimden remedial öğrenci olarak bulunmaktayım Eylül BUEPT inde Writing kısmından F1 ile kaldım.Bu nedenle kurumunuzdan beni sadece akademik essay yazma eğitimi vermesini istiyorum. Acaba fiyat bilgisi alabilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir