Boğaziçi Proficiency Kursu

Proficiency Kursu

Boğaziçi Üniversitesi’nde, akademik yılın Güz ve Bahar olarak adlandırılan I. ve II. dönemlerinde, öğrencilere dört adet Achievement ve dört adet Quarter olmak üzere toplam sekiz sınav verilir. Bu sayı her dönemde iki adet Achievement ve iki adet Quarter sınavı demektir. Achievement sınav günlerinde, sınav dışındaki saatlerde dersler devam eder. Quarter sınav süreleri uzun olduğu için sınav günü ders yapılmaz. Sınav içerikleri, saatleri ve yerleri hakkındaki bilgiler sınav tarihi yaklaştığında öğretim elemanları tarafından öğrencilere bildirilir. Ayrıca sınav tarihleri ile ilgili dönemlik duyurular, sınıf panolarında ilan edilir. Sunduğumuz Bogazici Proficiency Kursu ile öğrencilerin zaman kaybetmeden hazırlık atlamalarını sağlıyoruz.

Tüm programların öğrencileri Güz Döneminde 2 Achievement ve 2 Quarter sınavına girerler. Achievement 1 ve 2 sınavlarının her birinin ağırlığı %20; Quarter 1 ve 2 sınavlarının her birinin ağırlığı ise %30 olarak belirlenmiştir. Dönem sonunda Sınav ortalamaları genel ortalamanın %80’ini, Portfolyo notu (PN) da genel not ortalamasının %20’sini oluşturur. Program 2, 3 ve 4 öğrencilerinin bu şekilde hesaplanan not ortalamaları, öğrencilerin kış dönemi BÜYES/BUEPT’ine girip giremeyeceğini belirler. Program 1 öğrencileri kış dönemi sınavına katılamazlar.

bogazici proficiency kursuBahar Döneminde Program 1, 2 ve 3 öğrencilerinin Dönem ortalamaları Güz Dönemindeki gibi hesaplanır. Achievement 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı %20; Quarter 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı ise %30 olarak belirlenmiştir. Program 4 öğrencileri ise Research Paper olarak adlandırılan bir Araştırma Ödevi hazırlarlar. Bu programdaki öğrencilerin Achievement 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı %14, Quarter 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı da %30 olarak belirlenmiştir. Research Paper notu sınav ortalamasına %12 olarak katılır. Tüm programlarda dönem notu hesaplanırken sınav ortalaması %80, portfolyo notu da %20 olarak alınır. Yıl sonu ortalaması iki dönemin ortalamasıdır.

Program 1 öğrencilerinden Yaz Dönemi’nde ders alanların dönem ortalaması %60 Achievement 5, %40 Portfolyo notu gözönüne alınarak hesaplanır ve yıl sonu ortalamasına katılır. Yıl sonu ortalaması 60 olanlar yaz dönemi BÜYES/BUEPT’ini alır. Yaz dönemi için de Bogazici Proficiency Kursu hizmeti sunmaktayız.

YADYOK İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT) Eylül, Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında verilir. Üniversitemiz öğrencilerinin, bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, Dinleme, Okuma, ve Yazma bölümlerinden oluşur. Sınav, yaklaşık 3.5 saat sürer. Yazma bölümünden önce 30 dakikalık bir ara verilir. Bu ara süresince sınav binasından çıkılamaz. Sınav binası ve salonunda iki ayrı kimlik kontrolü vardır. Saat 10:00’da başlayan sınav için bina kapısındaki kontrolün uzun sürmesi nedeniyle öğrenciler 09:00′ dan itibaren içeriye alınmaya başlanır.

Bogazici Proficiency Kursu Hakkında Detaylı Bilgilendirme

Boğaziçi Üniversitesi’nin sınav sistemine ve sınav müfredatına hakim, deneyimli öğretmenlerimizin verdiği Boğaziçi PROFICIENCY Özel Ders ile hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmak bizimle çok daha kolay bir hale geliyor. Hazırladığımız eşsiz kaynaklar ile hedefe yönelik ve başarı odaklı eğitim sunmaktayız. Verdiğimiz yoğun ve etkili eğitimle, öğrencilerimiz üniversite hayatının tamamında İngilizce konusunda sıkıntı çekmemektedir. Telafisi çok zor olan bu süreci öğrencilerimiz için zevkli bir hale getiriyoruz ve böylece başarıyı kaçınılmaz bir hale getiriyoruz.

Bogazici Proficiency Kursu – Reading Kursu

Okuduğunu Anlama bölümündeki, tüm sorular metindeki bilgi sırasındadır ve sorulara kısa cevap vermek gerekir. Kısa cevap soru neyi soruyorsa sadece o kısmı yazmak anlamına gelir. Okuma parçasının içinde cevabın bulunduğu cümleyi olduğu gibi tamamen yazmak yanlış cevap vermek anlamına gelir. Bu bölüm, Search Reading ve Careful Reading olarak ikiye ayrılır. Her iki Reading bölümü için de Bogazici Proficiency Kursu sunmaktayız.

  • Search Reading: Bu bölümde öğrencilerin bir metindeki gerekli bilgiyi bulmak için seçici ve hızlı okuyabilme becerilerini sınar. Burada öğrenciler ilk önce soruları okurlar, daha sonra gerekli bilgiyi verilen metin içinde bulurlar. Ortalama 8 – 10 sorudan oluşur. Süre 30 dakikadır.
  • Careful Reading: Bu bölümde öğrencilerden ilk önce verilen metni dikkatle okumaları daha sonra sorulan sorulara cevap vermeleri beklenir. Ortalama 8 – 9 sorudan oluşur. Süre 40 dakikadır.

Bogazici Proficiency Kursu – Listening Kursu

Selective Listening ve Careful Listening olarak ikiye ayrılır.

  • Selective Listening: Bu bölümde öğrenciler, öğretim görevlisi tarafından bir kez okunan metne dair sorulan sorulara cevap verirler. Öğrencilere metin okunmaya başlamadan önce, soruları incelemeleri için 3 dakika süre verilir. Arkasından öğretim görevlisi metni okurken öğrenciler sorulan sorulara cevap verirler. Soru sayısı farklılık göstermekle beraber, ortalama 10 soru sorulur. Sınav sonunda öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre tanınır.
  • Careful Listening: Bu bölümde öğrencilerden önceki bölümde olduğu gibi, okunan metne dair ortalama 10 soruya cevap vermeleri istenir. Fakat bu bölümde öğrenciler soruları daha önceden görmezler. İlk olarak metin okunur daha sonra öğrencilerin sorulara cevap vermeleri istenir. Burada öğrencilerin metindeki ana fikirleri not almaları tavsiye edilir. Öğrenciler sınav sorularını almış oldukları notları kullanarak cevaplandırırlar. Bu kısımda öğrencilere verilen süre 15 dakikadır. Her iki Listening bölümü için de Bogazici Proficiency Kursu sunmaktayız.

Bogazici Proficiency Kursu – Writing Kursu

Yazılı İfade bölümünde öğrencilerin iki farklı konu üzerine her biri yaklaşık bir sayfa uzunluğunda iki Essay yazmaları gerekir. Essay’lerde öğrencilerin isterlerse verilen yardımcı fikirleri de kullanarak belli bir konu üzerine yazmaları beklenir. Her bir Essay için ayrılan süre 40 dakikadır. Değerlendirme aşamasında; yetkin akademik bir İngilizce ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Tüm Writing çeşitleri için Bogazici Proficiency Kursu hizmetimiz vardır.

Bogazici Proficiency Kursu – Grup Dersleri

Sunduğumuz BUEPT Hazırlık Kursları ile öğrencilerin zaman kaybetmeden hazırlık atlamalarını sağlıyoruz. Hazırladığımız Boun Proficiency Grup Dersleri, Boun Proficiency Bireysel Dersler ( Boun Proficiency Özel Ders ) ve Boun Proficiency Hibrit Dersler ile başarıya giden yolda en uygun programı hazırlıyoruz. Hazırlık geçme sınavları arasında en zor sınavlardan biri olan Boğaziçi Proficiency, disiplinli ve verimli çalışma gerektiren bir sınavdır. Reading, Writing ve Listening Derslerimiz, sizin taleplerinize ve diğer öğrencilerin taleplerine göre yeniden şekillendirilmekte ve en verimli hale getirilmektedir.

Diğer Tüm Kurslarımız Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Buraya Tıklayın

5 responses on "Boğaziçi Proficiency Kursu"

  1. Boğaziçi Üniversitesi’nin durumunu ve sistemini bilen kişilerce verilen eğitim var. Ben sadece eksik olduğum konularda ( hoca tespit etti ilk ders) 10 ders aldım ve hazırlığı geçtim. Son derece başarılılar. Tavsiye ederim.

  2. Son zamanlarin en profesyonel proficiency kursu

  3. Hazırlıkta 2. senem olmasına rağmen 13 derste buept sınavını geçmemi sağladığınız için teşekkür ederim. Sayenizde üzerimden büyük bir yük kalktı.

  4. bilgi alabilir miyim

Leave a Message

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PROFICIENCY ISTANBUL’A HOŞGELDİNİZ!

Üniversitelerin sınav sistemine ve sınav müfredatına hakim, deneyimli öğretmenlerimizin verdiği PROFICIENCY Kursu programlarımız ile hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmak bizimle çok daha kolay bir hale geliyor. proficiency ders notları,proficiency essay,proficiency essay konuları,proficiency hazırlık kitabı,proficiency hazırlık,proficiency hazırlık,kitabı pdf,proficiency,proficiency kursu,proficiency exam sample,proficiency exam,proficiency örnekleri,proficiency sınavı,boun proficiency,proficiency kitap,proficiency test,proficiency in english,proficiency kelimeleri,proficiency sınav örneği,proficiency taktikleri,proficiency test nedir,proficiency test pdf,proficiency test kitabı,proficiency teknikleri,proficiency vocabulary list,proficiency vocabulary list pdf,proficiency writing konuları,proficiency sınavına hazırlık kitapları,proficiency sınavı itü,proficiency speaking,proficiency sınavı yeditepe,proficiency sonuçları,proficiency seviyesi

proficiency sınav örnekleri,proficiency nedir,proficiency anlamı,proficiency assessment,proficiency advanced,proficiency cloze test,proficiency cesur öztürk pdf,proficiency de en çok çıkan kelimeler,proficiency denemeleri,proficiency deneme sınavı,proficiency exam pdf,proficiency ekrem uzbay,proficiency essay konuları,proficiency essay örnekleri,proficiency exam itü,proficiency exam metu,proficiency free practice tests,proficiency free test,proficiency grammar test pdf,proficiency grammar test,proficiency grammar book pdf,proficiency grammar konuları,proficiency geçme taktikleri,proficiency writing kalıpları,proficiency writing örnekleri,proficiency writing topics,proficiency writing pdf,proficiency writing examples,proficiency yeditepe,yeditepe proficiency sonuçları,proficiency reading taktikleri,proficiency reading kitapları,proficiency sınavı nedir

proficiency grammar exercises pdf,proficiency geçmek için,proficiency geçerlilik süresi,proficiency gold teacher's book pdf,proficiency hazırlık atlama kitapları,proficiency hazırlık kitapları,proficiency hazırlık kursları,proficiency hacettepe,proficiency hangi seviye,proficiency hazırlık atlama sınavı pdf,proficiency itü,proficiency için kitap,proficiency kitapları,proficiency kelime,proficiency kitabı,proficiency kursları,proficiency kurs,proficiency listening test,proficiency listening download,proficiency listening exam,proficiency listening taktikleri,proficiency listening örnekleri,proficiency listening exercise,proficiency notları,proficiency nasıl çalışılır,proficiency nasıl geçilir,proficiency boun,proficiency opinion essay konuları,proficiency online test,proficiency practice tests,proficiency practice,proficiency reading,proficiency reading pdf,proficiency reading exercises,proficiency reading çözme teknikleri,proficiency reading örnekleri
top