Bilgi Proficiency Kursu

BILET Kursu

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bölümlerin çoğunun eğitim dili İngilizce’dir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlerinde öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için İngilizce bilgilerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Her akademik yılın başında, tüm öğrencilere iki aşamalı İngilizce Seviye Tespit Sınavı (BILET) verilmektedir. Bu sınav sonucunda, önlisans/lisans programlarındaki dersleri anlamaya yetecek İngilizce dil düzeyinin altında olan öğrenciler, dil becerileri yeterli seviyeye gelene kadar İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Programı fakültelerindeki ilk dönemlerine başlamadan önce her yıl ortalama 2.500 öğrenciye İngilizce eğitimi verir. Bilgi Proficiency Kursu ile öğrencilerin bu sınavdan en iyi derece ile geçmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

BİLGİ Proficiency Kursu, öğrencilerine ilerideki akademik çalışmalarını devam ettirecek yeterlikte İngilizce dil becerisi seviyesine getirmekte yol gösteren, iyi eğitimli, deneyimli ve öğrencileriyle yakından ilgilenen eğitimci kadrosu aracılığıyla modern eğitim yöntemlerini kullanarak sunar. Programın ana hedefi, öğrencilerini hem akademik hem sosyal yaşamlarında kendilerini İngilizce dilinde akıcı bir şekilde ifade edebilen bireyler olabilmeleri için gereken dil becerileriyle donatmaktır.

bilgi proficiency kursu

BİLET 1. Aşama Sınavı (Seviye Tespit Sınavı):

Seviye Tespit Sınavı dil bilgisi ile yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınavının iki amacı vardır. Hem öğrencinin İngilizce seviyesini hem de BİLET 2. Aşama’ya girecek öğrencileri belirler. Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusundan ve iki kısa paragraf yazma bölümlerinden oluşur. Bu sınavdan 45 veya üzeri puan alan öğrenciler, BİLET 2. Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanmış olurlar.

BİLET 2. Aşama Sınavı (Hazırlık Muafiyet Sınavı):

BİLET 2. Aşama, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır. Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma ve yazma becerileri test edilir. BİLET 2. Aşama Sınavı’ndan 60 veya üstü puan alan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Bu puan sınırının altında kalan öğrenciler Hazırlık Programı’nı takip ederler. Hazırlık Programı’na devam edecek öğrencilerin hangi seviyeden başlayacakları BİLET 1. Aşama Sınavı’ndan aldıkları puana göre belirlenir.

Bilgi Proficiency Kursu Hakkında Detaylı Bilgilendirme

Bilgi Üniversitesi’nin sınav sistemine ve sınav müfredatına hakim, deneyimli öğretmenlerimizin verdiği Bilgi PROFICIENCY Kursu ile hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmak bizimle çok daha kolay bir hale geliyor. Hazırladığımız eşsiz kaynaklar ile hedefe yönelik ve başarı odaklı eğitim sunmaktayız. Verdiğimiz yoğun ve etkili eğitimle, öğrencilerimiz üniversite hayatının tamamında İngilizce konusunda sıkıntı çekmemektedir. Telafisi çok zor olan bu süreci öğrencilerimiz için zevkli bir hale getiriyoruz ve böylece başarıyı kaçınılmaz bir hale getiriyoruz.

Bilgi Proficiency Kursu – Reading Kursu

Okuduğunu Anlama bölümündeki, tüm sorular metindeki bilgi sırasındadır ve sorulara kısa cevap vermek gerekir. Kısa cevap soru neyi soruyorsa sadece o kısmı yazmak anlamına gelir. Okuma parçasının içinde cevabın bulunduğu cümleyi olduğu gibi tamamen yazmak yanlış cevap vermek anlamına gelir. Reading bölümü için de Bilgi Proficiency Kursu sunmaktayız. Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 35’tir. Bu bölümde 1000-1500 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur. Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen fikirlerin anlaşılması için metnin dikkatli bir şekilde okunması gerekir. Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) sorulabilir.

Bilgi Proficiency Kursu – Speaking Kursu

Speaking bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’dir. Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinden birinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Sınav ortalama 4-5 dakika sürer ve öğrenciye fikir beyan edebileceği genel konulardan ortalama 3-4 soru yöneltilir. Konuşma bölümünde herkesin üzerinde fikir sahibi olduğu genel konular olmaktadır. Bunların arasından seçilen bir konudan 3-4 soru sorulmaktadır. Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız istenmektedir. Soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedeflemektedir. Sorular, fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini/sonuçlarını tartışmayı, faydalarını/zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir. Sorulara kısa cevaplar vermeyin. Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içermesine özen gösterin.

Mümkün olduğunca sebepler ve örnekler sunarak cevaplayın. Sorularla ilgisi olmayan cevaplar vermekten kaçının. Etkin bir iletişim için temel konuşma stratejilerini çalışmanız faydalı olabilir (Soruyu duyamadığınız ya da anlamadığınızda sınav görevlisinden tekrar etmesini ya da yeniden ifade etmesini istemek, yaptığınız yanlışı düzeltmek, fikirlerinize açıklık getirmek vb.) Soruları cevaplarken dili doğru kullanmaya dikkat edin. Kullandığınız yapı ve kelime çeşitliliğine özen gösterin. Soruları cevaplarken hata yaptığınızda ya da yanlış kelime kullandığınızda moralinizi bozmayın. Farklı stratejiler kullanarak iletişime devam edin. Konuşurken uzun süreli duraksamalardan kaçınıp size sorulan sorulara duyulabilir bir sesle açık ve akıcı bir şekilde cevap verin. Etkin bir iletişim kurabilmek için gereken unsurlara dikkat edin (göz teması, vücut dili, duruş, ses tonu vb.). Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:

  • İletişim
  • Akıcılık
  • Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
  • Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

Bilgi Proficiency Kursu – Writing Kursu

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır. Bu bölümde yaklaşık 400 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir. Konuyu iyi okuyun ve sizden beklenin ne olduğunu tam olarak anlayın. Soruda size bir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/ zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır. Kompozisyonunuzu yazmaya başlamadan önce neler yazabileceğinizi düşünmek ve plan yapmak için zaman ayırın. Yazacağınız kompozisyonu iyi planlamak önemlidir. İyi bir plan yapmadan yazmaya başlarsanız, yazarken kimi zaman konudan uzaklaşabilir veya iddianızı desteklemekte zorluk çekebilirsiniz. Planlamadan yazmaya başlamak size daha çok zaman kaybettirecektir.

Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3-4 alt fikir verilecektir. Bu fikirleri iyi okuyun, konuyla nasıl ilişkilendireceğinizi ve örneklendireceğinizi düşünün. Verilen alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz. Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her kompozisyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır. 400 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla 2-2,5 sayfa sürer. Tek tek kelimeleri saymakla vaktinizi harcamayın. Yazınız bu limitlerin çok altında veya üzerinde değilse değerlendirmede sorun yaratmayacaktır. Kompozisyonunuzu okunaklı bir el yazısıyla yazmaya özen gösterin. Sınav sonunda yazınızın dil bilgisi ve kelime kullanımını bir kez daha kontrol edin. Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

  • Organizasyon
  • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
  • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik İçerik

Bilgi Proficiency Kursu – Grup Dersleri

Sunduğumuz BILGI Hazırlık Kursları ile öğrencilerin zaman kaybetmeden hazırlık atlamalarını sağlıyoruz. Hazırladığımız Bilgi Proficiency Grup Dersleri, Bilgi Proficiency Bireysel Dersler ( Bilgi Proficiency Özel Ders ) ve Bilgi Proficiency Hibrit Dersler ile başarıya giden yolda en uygun programı hazırlıyoruz. Hazırlık geçme sınavları arasında en zor sınavlardan biri olan Bilgi Proficiency, disiplinli ve verimli çalışma gerektiren bir sınavdır. Reading, Writing, Listening, Vocabulary ve Use of English Derslerimiz, sizin taleplerinize ve diğer öğrencilerin taleplerine göre yeniden şekillendirilmekte ve en verimli hale getirilmektedir.

Diğer Tüm Kurslarımız Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Buraya Tıklayın

2 responses on "Bilgi Proficiency Kursu"

  1. Bilgi BILET sınavı için evimden uzak olmasına rağmen tavsiye üzerine geldim. Arkadaşım uzak falan deme git dedi ben de istemeyerek gittim ve sınavı geçtim. Bölüme bu kadar kolay geçebileciğimi düşünmemiştim. Yorumları açmanız iyi olmuş. Sizin gibi bir kurumu herkes görmeli.

  2. BILET sınavında sizin sayenizde bu şekilde bir baaşrı elde etmeme en çok babam sevindi :) SÖylediklerinizi yapınca ve ders materyalleriniz ile sınavı geçmek gerçekten çok kolay.

Leave a Message

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PROFICIENCY ISTANBUL’A HOŞGELDİNİZ!

Üniversitelerin sınav sistemine ve sınav müfredatına hakim, deneyimli öğretmenlerimizin verdiği PROFICIENCY Kursu programlarımız ile hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmak bizimle çok daha kolay bir hale geliyor. proficiency ders notları,proficiency essay,proficiency essay konuları,proficiency hazırlık kitabı,proficiency hazırlık,proficiency hazırlık,kitabı pdf,proficiency,proficiency kursu,proficiency exam sample,proficiency exam,proficiency örnekleri,proficiency sınavı,boun proficiency,proficiency kitap,proficiency test,proficiency in english,proficiency kelimeleri,proficiency sınav örneği,proficiency taktikleri,proficiency test nedir,proficiency test pdf,proficiency test kitabı,proficiency teknikleri,proficiency vocabulary list,proficiency vocabulary list pdf,proficiency writing konuları,proficiency sınavına hazırlık kitapları,proficiency sınavı itü,proficiency speaking,proficiency sınavı yeditepe,proficiency sonuçları,proficiency seviyesi

proficiency sınav örnekleri,proficiency nedir,proficiency anlamı,proficiency assessment,proficiency advanced,proficiency cloze test,proficiency cesur öztürk pdf,proficiency de en çok çıkan kelimeler,proficiency denemeleri,proficiency deneme sınavı,proficiency exam pdf,proficiency ekrem uzbay,proficiency essay konuları,proficiency essay örnekleri,proficiency exam itü,proficiency exam metu,proficiency free practice tests,proficiency free test,proficiency grammar test pdf,proficiency grammar test,proficiency grammar book pdf,proficiency grammar konuları,proficiency geçme taktikleri,proficiency writing kalıpları,proficiency writing örnekleri,proficiency writing topics,proficiency writing pdf,proficiency writing examples,proficiency yeditepe,yeditepe proficiency sonuçları,proficiency reading taktikleri,proficiency reading kitapları,proficiency sınavı nedir

proficiency grammar exercises pdf,proficiency geçmek için,proficiency geçerlilik süresi,proficiency gold teacher's book pdf,proficiency hazırlık atlama kitapları,proficiency hazırlık kitapları,proficiency hazırlık kursları,proficiency hacettepe,proficiency hangi seviye,proficiency hazırlık atlama sınavı pdf,proficiency itü,proficiency için kitap,proficiency kitapları,proficiency kelime,proficiency kitabı,proficiency kursları,proficiency kurs,proficiency listening test,proficiency listening download,proficiency listening exam,proficiency listening taktikleri,proficiency listening örnekleri,proficiency listening exercise,proficiency notları,proficiency nasıl çalışılır,proficiency nasıl geçilir,proficiency boun,proficiency opinion essay konuları,proficiency online test,proficiency practice tests,proficiency practice,proficiency reading,proficiency reading pdf,proficiency reading exercises,proficiency reading çözme teknikleri,proficiency reading örnekleri
top